Základné zručnosti

Národný koordinátor Európskeho programu v oblasti vzdelávania dospelých mapuje situáciu na Slovensku v oblasti rozvoja zručností a kompetencií dospelých potrebných pre život. Ak poskytujete vzdelávanie v nasledujúcich oblastiach, prosíme vás, aby ste venovali 15 minút vyplneniu tohto dotazníka: https://lnkd.in/eHuTidzv
Prieskum prebieha do konca septembra 2022. Informácie od Vás nám pomôžu lepšie preskúmať túto oblasť neformálneho vzdelávania dospelých a spolu tak podporíme aj lepšie nastavovanie politík a financovania.

Digitálne zručnosti

Odolnosť

Zelené/environmentálne zručnosti

Občianske zručnosti

Finančná gramotnosť

Zdravotná gramotnosť

Mediálna gramotnosť

Sociálne zručnosti