Základné zručnosti

Štátny inštitút odborného vzdelávania od roku 2020 koordinuje národnú sieť pre implementáciu odporúčania Európskej komisie Cesty zvyšovania zručností: nové príležitosti pre dospelých (Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults). Jej členmi sú zástupcovia verejnej správy, výskumných a vzdelávacích inštitúcií a tretieho sektora. V  rámci tejto siete sa v roku 2022 vytvorila pracovná skupina pre základné zručnosti, ktorej úlohou je diskutovať a navrhovať systémové riešenia existujúcich ako aj novovznikajúcich potrieb v oblasti vzdelávania dospelých. Spoluprácu organizačne zabezpečuje Národný koordinátor európskeho programu vo vzdelávaní dospelých.