Základné zručnosti

Kontakt

Národný koordinátor Európskeho programu v oblasti vzdelávania dospelých

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Úsek Celoživotného vzdelávania

Bellova 54/a, 837 63 Bratislava

Tel. č.: +421 910 925 089

E-mail: czv@siov.sk

Celoživotné vzdelávanie v SR | Facebook

Ak máte záujem dostávať informácie o aktivitách národného koordinátora, jednoducho sa zaregistrujte v našej databáze.