Základné zručnosti

Fínske celoživotné vzdelávanie a inklúzia na vlastné oči

Európska sieť národných koordinátorov Európskeho programu vo vzdelávaní dospelých dáva možnosť každému členovi rozvíjať celoživotné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých podľa potrieb a priorít svojej krajiny. Zároveň však vytvára podmienky na sieťovanie, vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností. Jednou z foriem spolupráce sú tzv. tematické klastre. ŠIOV – národný koordinátor na Slovensku je členom dvoch z nich: Prvý je zameraný na podporu …

Fínske celoživotné vzdelávanie a inklúzia na vlastné oči Čítajte viac »

Otvárame kurz na podporu rozvoja základných zručností

V roku 2023 pokračuje národný koordinátor s ďalšou zo svojich aktivít, a to organizovaním kurzov na podporu rozvoja základných zručností. Cieľom je budovanie kapacít aktérov vo vzdelávaní dospelých, ktorí vo svojej práci riešia problémy s úrovňou základných zručností občanov na Slovensku. Prostredníctvom interaktívnych prezentácií, diskusií, ako aj príkladov dobrej praxe sa spoločne oboznámime s kľúčovými témami v tejto oblasti. Prvý termín kurzu …

Otvárame kurz na podporu rozvoja základných zručností Čítajte viac »

Spúšťame kampaň Nikdy nie je neskoro!

Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania dospelých pôsobí na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania od roku 2018. Našou úlohou aj snahou je podporovať politiky v oblasti vzdelávania dospelých, skúmať vybrané aspekty, prepájať aktérov, rozvíjať kapacity a spoluprácu v tejto oblasti vzdelávania. Zatiaľ čo v minulosti sme sa pomerne rozsiahlo venovali základným zručnostiam u nízkokvalifikovaných dospelých, v minulom roku boli v centre našej pozornosti …

Spúšťame kampaň Nikdy nie je neskoro! Čítajte viac »

Študijná návšteva v Rakúsku mala úspech

„Dobre nastavený systém riadenia kvality poskytovania vzdelávania a poradenstva, ktorý je zastrešený štátnou inštitúciou, je v celom systéme podstatným prvkom.“ Aj to je jeden zo záverov študijnej návštevy v rakúskej organizácii Geschäftsstelle Erwachsenenbildung vo Viedni, ktorej sa zúčastnili členovia Národnej siete pre základné zručnosti a na podporu implementácie európskej iniciatívy Cesty zvyšovania zručností. Ak vás zaujíma …

Študijná návšteva v Rakúsku mala úspech Čítajte viac »

Národný koordinátor naplno rozbehol svoje aktivity

Európska komisia iniciovala vznik národných koordinátorov Európskeho programu vzdelávania dospelých s cieľom zaistiť a posilniť efektívnu kooperáciu všetkých relevantných partnerov z oblasti vzdelávania dospelých a celoživotného poradenstva, ako aj nastaviť koherentné politiky na zníženie počtu nízko kvalifikovaných osôb a podporiť účasť na VD. Aktivity Národného koordinátora programu vzdelávania dospelých na Slovensku, ktoré koordinuje Štátny inštitút odborného vzdelávania, sú zamerané na propagovanie …

Národný koordinátor naplno rozbehol svoje aktivity Čítajte viac »

Jesenné termíny okrúhlych stolov

V mesiacoch september a október organizujeme posledné tri okrúhle stoly na tému zručnosti pre život. Naďalej mapujeme ponuku vzdelávacích možností a poskytovateľov neformálneho vzdelávania pre dospelých s cieľom lepšieho nastavenia verejných politík. Životné zručnosti na účely nášho prieskumu predstavujú: digitálne zručnosti, mediálna gramotnosť a kritické myslenie, občianske zručnosti, finančná gramotnosť, environmentálna gramotnosť, zdravotná gramotnosť. SPRIEVODNÉ INFO Termíny …

Jesenné termíny okrúhlych stolov Čítajte viac »

Pribudli nové termíny okrúhlych stolov

Po úspešnom okrúhlom stole v Banskej Bystrici Vás radi uvidíme pri našich ďalších podujatiach na tému zručnosti pre život a podpora neformálneho vzdelávania dospelých: NOVÉ! 6. 6. 2022 o 14:00 hod., Academia Istropolitana Nova, Prostredná 47/A, Svätý Jur REGISTRÁCIA 15. 6. 2022 o 14:00 hod., Budova Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina REGISTRÁCIA NOVÉ! 28. …

Pribudli nové termíny okrúhlych stolov Čítajte viac »

Pozvánka na okrúhle stoly k zručnostiam pre život

Zručnosti a kompetencie pre život sú súčasťou výbavy jednotlivca na to, aby ľahšie dokázal reagovať na zmeny a problémy v dynamike súčasnej spoločnosti. Poďte sa s nami rozprávať na tému zručností pre život, čo znamenajú, ako je ich rozvoj podporovaný a kde môžeme prispieť k zmene! Mapujeme ponuku vzdelávacích možností a poskytovateľov neformálneho vzdelávania pre dospelých s cieľom …

Pozvánka na okrúhle stoly k zručnostiam pre život Čítajte viac »