Základné zručnosti

Sú základné zručnosti dospelých dôležité?

Rozvoj základných zručností dospelých je v mnohých krajinách EÚ štandardnou súčasťou ich národných politík. Mali sme možnosť presvedčiť sa o tom aj počas študijnej návštevy v Holandsku, ktorú organizoval ŠIOV v rámci iniciatívy Národný koordinátor európskeho programu vzdelávania dospelých. Holandsko už dlhodobo realizuje celoštátny program rozvoja základných zručností s názvom Teel mee met Taal (Count on Skills). Dôvodom spustenia tejto […]

Sú základné zručnosti dospelých dôležité? Read More »

E-časopis EPALE: Posilňovanie životných zručností v EÚ

Prečítajte si špeciálne vydanie e-časopisu EPALE, ktoré predstavuje aktivity národných koordinátorov európskeho programu vo vzdelávaní dospelých z Belgicka, Estónska, Fínska, Nemecka, Maďarska, Lotyšska, Holandska a Slovenska. V rokoch 2022 – 2023 sa v rámci európskej siete národných koordinátorov spojili do tematického klastra s názvom Zručnosti pre život a cielene rozvíjali svoju činnosť v rovnomennej oblasti. Viac informácií nájdete v článku na

E-časopis EPALE: Posilňovanie životných zručností v EÚ Read More »

Čo robil Národný koordinátor Európskeho programu vo vzdelávaní dospelých na Slovensku v roku 2023?

V roku 2023 sme v tíme národného koordinátora nezaháľali. Záver roka nám dáva príležitosť obzrieť sa za seba, vyhodnotiť úspechy a tiež pretrvávajúce výzvy, s ktorými sa chceme popasovať v nasledujúcom projektovom období. Dnes Vám ponúkame stručný prehľad zrealizovaných aktivít. Vo februári sme obnovili činnosť Národnej siete pre základné zručnosti a na podporu implementácie iniciatívy Cesty zvyšovania zručností. Počas

Čo robil Národný koordinátor Európskeho programu vo vzdelávaní dospelých na Slovensku v roku 2023? Read More »

Študijná návšteva v Holandsku

Koncom novembra 2023 dve zástupkyne úseku celoživotného vzdelávania ŠIOV a dve zástupkyne partnerských organizácií zo Slovenska – Úrad splnomocnenca vlády a Mareena navštívili holandské ministerstvo školstva, nadáciu Stichting Lezen en Schrijven a miestnu knižnicu Bibliotheek aan de Vliet. Program ich študijnej návštevy bol zameraný na tému gramotnosti a rozvoja základných zručností u dospelých. Cieľom návštevy bola výmena skúseností a hľadanie

Študijná návšteva v Holandsku Read More »

Konferencia „Podpora rozvoja zručností v meniacom sa svete“

Národná konferencia s názvom „Podpora zručností pre život v meniacom sa svete“, ktorá sa konala 6. júna 2023 v Bratislave, bola jedným z príspevkov Štátneho inštitútu odborného vzdelávania k Európskemu roku zručností. Podujatie sa v rámci širšej témy rozvoja zručností venovalo špecifickej oblasti zručností pre život. Čo to sú, prečo a ako by sa mali u

Konferencia „Podpora rozvoja zručností v meniacom sa svete“ Read More »

Ďalší termín kurzu na podporu rozvoja základných zručností

mája 2023 sa koná ďalší kurz na podporu rozvoja základných zručností. Cieľom je budovanie kapacít aktérov vo vzdelávaní dospelých, ktorí vo svojej práci riešia problémy s úrovňou základných zručností občanov na Slovensku. Prostredníctvom interaktívnych prezentácií, diskusií, ako aj príkladov dobrej praxe sa spoločne oboznámime s kľúčovými témami v tejto oblasti. Tento termín kurzu je zameraný predovšetkým na zástupcov tretieho

Ďalší termín kurzu na podporu rozvoja základných zručností Read More »

Fínske celoživotné vzdelávanie a inklúzia na vlastné oči

Európska sieť národných koordinátorov Európskeho programu vo vzdelávaní dospelých dáva možnosť každému členovi rozvíjať celoživotné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých podľa potrieb a priorít svojej krajiny. Zároveň však vytvára podmienky na sieťovanie, vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností. Jednou z foriem spolupráce sú tzv. tematické klastre. ŠIOV – národný koordinátor na Slovensku je členom dvoch z nich: Prvý je zameraný na podporu

Fínske celoživotné vzdelávanie a inklúzia na vlastné oči Read More »

Otvárame kurz na podporu rozvoja základných zručností

V roku 2023 pokračuje národný koordinátor s ďalšou zo svojich aktivít, a to organizovaním kurzov na podporu rozvoja základných zručností. Cieľom je budovanie kapacít aktérov vo vzdelávaní dospelých, ktorí vo svojej práci riešia problémy s úrovňou základných zručností občanov na Slovensku. Prostredníctvom interaktívnych prezentácií, diskusií, ako aj príkladov dobrej praxe sa spoločne oboznámime s kľúčovými témami v tejto oblasti. Prvý termín kurzu

Otvárame kurz na podporu rozvoja základných zručností Read More »

Spúšťame kampaň Nikdy nie je neskoro!

Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania dospelých pôsobí na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania od roku 2018. Našou úlohou aj snahou je podporovať politiky v oblasti vzdelávania dospelých, skúmať vybrané aspekty, prepájať aktérov, rozvíjať kapacity a spoluprácu v tejto oblasti vzdelávania. Zatiaľ čo v minulosti sme sa pomerne rozsiahlo venovali základným zručnostiam u nízkokvalifikovaných dospelých, v minulom roku boli v centre našej pozornosti

Spúšťame kampaň Nikdy nie je neskoro! Read More »