Základné zručnosti

Ďalší termín kurzu na podporu rozvoja základných zručností

mája 2023 sa koná ďalší kurz na podporu rozvoja základných zručností. Cieľom je budovanie kapacít aktérov vo vzdelávaní dospelých, ktorí vo svojej práci riešia problémy s úrovňou základných zručností občanov na Slovensku. Prostredníctvom interaktívnych prezentácií, diskusií, ako aj príkladov dobrej praxe sa spoločne oboznámime s kľúčovými témami v tejto oblasti. Tento termín kurzu je zameraný predovšetkým na zástupcov tretieho …

Ďalší termín kurzu na podporu rozvoja základných zručností Čítajte viac »

Fínske celoživotné vzdelávanie a inklúzia na vlastné oči

Európska sieť národných koordinátorov Európskeho programu vo vzdelávaní dospelých dáva možnosť každému členovi rozvíjať celoživotné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých podľa potrieb a priorít svojej krajiny. Zároveň však vytvára podmienky na sieťovanie, vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností. Jednou z foriem spolupráce sú tzv. tematické klastre. ŠIOV – národný koordinátor na Slovensku je členom dvoch z nich: Prvý je zameraný na podporu …

Fínske celoživotné vzdelávanie a inklúzia na vlastné oči Čítajte viac »

Otvárame kurz na podporu rozvoja základných zručností

V roku 2023 pokračuje národný koordinátor s ďalšou zo svojich aktivít, a to organizovaním kurzov na podporu rozvoja základných zručností. Cieľom je budovanie kapacít aktérov vo vzdelávaní dospelých, ktorí vo svojej práci riešia problémy s úrovňou základných zručností občanov na Slovensku. Prostredníctvom interaktívnych prezentácií, diskusií, ako aj príkladov dobrej praxe sa spoločne oboznámime s kľúčovými témami v tejto oblasti. Prvý termín kurzu …

Otvárame kurz na podporu rozvoja základných zručností Čítajte viac »

Spúšťame kampaň Nikdy nie je neskoro!

Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania dospelých pôsobí na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania od roku 2018. Našou úlohou aj snahou je podporovať politiky v oblasti vzdelávania dospelých, skúmať vybrané aspekty, prepájať aktérov, rozvíjať kapacity a spoluprácu v tejto oblasti vzdelávania. Zatiaľ čo v minulosti sme sa pomerne rozsiahlo venovali základným zručnostiam u nízkokvalifikovaných dospelých, v minulom roku boli v centre našej pozornosti …

Spúšťame kampaň Nikdy nie je neskoro! Čítajte viac »

Študijná návšteva v Rakúsku mala úspech

„Dobre nastavený systém riadenia kvality poskytovania vzdelávania a poradenstva, ktorý je zastrešený štátnou inštitúciou, je v celom systéme podstatným prvkom.“ Aj to je jeden zo záverov študijnej návštevy v rakúskej organizácii Geschäftsstelle Erwachsenenbildung vo Viedni, ktorej sa zúčastnili členovia Národnej siete pre základné zručnosti a na podporu implementácie európskej iniciatívy Cesty zvyšovania zručností. Ak vás zaujíma …

Študijná návšteva v Rakúsku mala úspech Čítajte viac »

Národný koordinátor naplno rozbehol svoje aktivity

Európska komisia iniciovala vznik národných koordinátorov Európskeho programu vzdelávania dospelých s cieľom zaistiť a posilniť efektívnu kooperáciu všetkých relevantných partnerov z oblasti vzdelávania dospelých a celoživotného poradenstva, ako aj nastaviť koherentné politiky na zníženie počtu nízko kvalifikovaných osôb a podporiť účasť na VD. Aktivity Národného koordinátora programu vzdelávania dospelých na Slovensku, ktoré koordinuje Štátny inštitút odborného vzdelávania, sú zamerané na propagovanie …

Národný koordinátor naplno rozbehol svoje aktivity Čítajte viac »

Jesenné termíny okrúhlych stolov

V mesiacoch september a október organizujeme posledné tri okrúhle stoly na tému zručnosti pre život. Naďalej mapujeme ponuku vzdelávacích možností a poskytovateľov neformálneho vzdelávania pre dospelých s cieľom lepšieho nastavenia verejných politík. Životné zručnosti na účely nášho prieskumu predstavujú: digitálne zručnosti, mediálna gramotnosť a kritické myslenie, občianske zručnosti, finančná gramotnosť, environmentálna gramotnosť, zdravotná gramotnosť. SPRIEVODNÉ INFO Termíny …

Jesenné termíny okrúhlych stolov Čítajte viac »

Pribudli nové termíny okrúhlych stolov

Po úspešnom okrúhlom stole v Banskej Bystrici Vás radi uvidíme pri našich ďalších podujatiach na tému zručnosti pre život a podpora neformálneho vzdelávania dospelých: NOVÉ! 6. 6. 2022 o 14:00 hod., Academia Istropolitana Nova, Prostredná 47/A, Svätý Jur REGISTRÁCIA 15. 6. 2022 o 14:00 hod., Budova Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina REGISTRÁCIA NOVÉ! 28. …

Pribudli nové termíny okrúhlych stolov Čítajte viac »

Pozvánka na okrúhle stoly k zručnostiam pre život

Zručnosti a kompetencie pre život sú súčasťou výbavy jednotlivca na to, aby ľahšie dokázal reagovať na zmeny a problémy v dynamike súčasnej spoločnosti. Poďte sa s nami rozprávať na tému zručností pre život, čo znamenajú, ako je ich rozvoj podporovaný a kde môžeme prispieť k zmene! Mapujeme ponuku vzdelávacích možností a poskytovateľov neformálneho vzdelávania pre dospelých s cieľom …

Pozvánka na okrúhle stoly k zručnostiam pre život Čítajte viac »