Základné zručnosti

Učíte sa kontinuálne, zriedkavo, s nadšením, alebo z potreby? Pre každého z vás sme pripravili rozhovory s ľuďmi, pre ktorých je učenie sa samozrejmosťou, aj záľubou, s tými, čo ho poskytujú či už formálne, alebo neformálne, či v knižnici, alebo vo firme.

Učíme sa každý deň, aj počas rozhovorov a výmeny názorov, kedy sa tiež učíme vlastne jednu z najpodstatnejších vecí – počúvať, porozumieť a vyhodnotiť získanú informáciu.

Započúvajte sa teda do inšpiratívnych rozhovorov, ktoré nám láskavo poskytli všetci tí, ktorým je jasné, že rozvíjanie zručností je nikdy nekončiaci sa proces, počas ktorého sa učíme všetci a získavame viac slobody pri „navigovaní“ v tomto rýchlom a dynamicky sa rozvíjacom a meniacom sa svete.

Príjemné počúvanie a veľa nazbieranej inšpirácie a myslime na to, že: Nikdy nie je neskoro!

Naše poďakovanie patrí všetkým jednotlivcom, ktorí sa zapojili do kampane a boli ochotní porozprávať svoje príbehy! Ako aj našim partnerom v kampani Nikdy nie je neskoro!

Ak vás zaujíma téma podpory rozvoja zručností, sledujte našu stránku, kde uverejníme v blízkej dobe Mapovaciu správu o stave zručností pre život na Slovensku. Správa vznikla aj na základe diskusií počas okrúhlych stolov, ktoré sme minulý rok zrealizovali v rôznych regiónoch Slovenska s tými, ktorým na rozvoji a podpore zručností záleží.

Všetky ďalšie aktivity uverejňujeme v Aktualitách:

  • Predstavenie Mapovacej správy o stave zručností pre život v SR (marec 2023)
  • Vzdelávací kurz v oblasti základných zručností pre tvorcov politík a aktérov podporujúcich nízkokvalifikovaných dospelých (marec a máj 2023),
  • Konferencia Zručnosti pre život (Bratislava, 6. júna 2023)
  • Študijné návštevy vo vybraných krajinách EÚ (1. polrok 2023).

Partneri

Kampaň sa realizuje pod záštitou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR.

Partnerom kampane je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Mediálny partner