Základné zručnosti

Lenka Hlinková

Ženský algoritmus, Košice

Marek Kmeť

Regionálne centrum podpory učiteľov, Rožňava

„Vzdelávame všetkých, pretože nám záleží na tom, aby sa uplatnili na trhu práce a aby Slovensko bolo na tom lepšie.“

„Dnes sme v stave, keď nevieme, aké pracovné pozície bude vyžadovať trh práce o 10 rokov, takže adaptabilita je veľmi dôležitá zručnosť.“

Mária Kucháriková

seniorka, Košice

Zuzana Réveszová

Omama / Cesta von

„Život je krásny, ale krátky, a preto ho treba žiť!“

„V škole začať je už neskoro. Naše mamy využívajú možnosti, ktoré im otvárajú mnoho nových obzorov.“

Marcela Jahnová

riaditeľka, Piaristická SŠ sv. J. Kazanského, Nitra

Pavel Šipoš

riaditeľ SZŠ M. T. Schererovej, Ružomberok

„Najväčšou motiváciou pre mňa sa ďalej vzdelávať sú moji žiaci, kolegovia a stále meniaca sa doba.“

„Najväčším prínosom pre mňa je táto komunita plná inšpiratívnych ľudí.“

Katarína Šušoliaková

Krajská knižnica, Žilina

Zuzana Labašová

Komenského inštitút, Zaježová

„Pre seniorov je dôležitý aj sociálny kontakt, nadobudnuté vzťahy pretrvávajú aj po skončení kurzu.“

„Učitelia potrebujú sieťovania a vzdelávanie, aj keď vyjdú zo školy, pretože svet sa mení a vedomosti treba naďalej rozvíjať.“

Ingrid Oláhová

Agentúra práce BBSK, Lučenec

„Najväčšia motivácia vzdelávať sa bola snaha dostať sa z chudoby a mať lepšie podmienky aj pre svoje deti.“