Základné zručnosti

Národný koordinátor európskeho programu vo vzdelávaní dospelých v rámci svojej činnosti organizuje študijné návštevy do rôznych partnerských organizácií v zahraničí. Účastníkmi sú zástupcovia inštitúcií a organizácií vzdelávania dospelých z celého Slovenska a ich profil závisí od tematického zamerania návštevy. V rokoch 2022 a 2023 bola kľúčovou téma rozvoja základných zručností. Dvoch študijných návštev – v Rakúsku a Holandsku sa zúčastnili organizácie, ktoré riešia vo svojej agende tému základných zručností na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni.

Viac informácií nájdete v správach zo študijných návštev:

RAKÚSKO

HOLANDSKO