Základné zručnosti

zakladne-zrucnosti-foto-clanok

Štátny inštitút odborného vzdelávania – Národný koordinátor vzdelávania dospelých pozýva odborníkov a organizácie pôsobiace v oblasti podpory a rozvoja základných zručností dospelých (čitateľské, matematické a digitálne zručnosti) na spoluprácu v rámci Paktu pre základné zručnosti v SR. 

Pakt pre zručnosti je iniciatívou Európskej komisie, ktorá je súčasťou Európskeho programu zručností (2020). Pakt združuje a podporuje partnerstvá a spoluprácu aktérov pôsobiacich v oblasti vzdelávania, zvyšovaní a zmene kvalifikácií dospelých, aby dokázali čeliť výzvam digitálnej a zelenej transformácie.

Členstvo v Pakte je dobrovoľné. Členovia Paktu sa zaväzujú dodržiavať hlavné zásady Charty Paktu pre zručnosti:  

  • podpora kultúry celoživotného vzdelávania pre všetkých
  • budovanie silných partnerstiev v oblasti zručností
  • monitorovanie ponuky a dopytu po zručnostiach a predvídanie potrieb v oblasti zručností
  • boj proti diskriminácii, za rodovú rovnosť a rovnaké príležitosti.

Cieľom Paktu pre základné zručnosti v SR je:

  • Zvyšovať povedomie aktérov o potrebe venovať pozornosť rozvoju základných zručností
  • Podporovať vzájomnú informovanosť aktérov v oblasti základných zručností
  • Podporovať vzájomnú spoluprácu stakeholderov v oblasti základných zručností
  • Podporovať prenos dobrej praxe v rámci SR a so zahraničím
  • Identifikovať priority, oblasti a cieľové skupiny v oblasti základných zručností
  • Navrhovať možné intervencie v oblasti základných zručností

9. apríla 2024 sa uskutočnilo úvodné stretnutie k vytvoreniu Paktu pre základné zručnosti v SR:

Prihlásiť sa za člena Paktu pre základné zručnosti v SR sa môžete vyplnením formulára: