Základné zručnosti

Národný koordinátor Európskeho programu vo vzdelávaní dospelých

„Cieľom akčného plánu Európskeho piliera sociálnych práv (Európska komisia, 2021) je dosiahnuť do roku 2030,  aby sa 60 % dospelých každoročne zúčastňovalo na vzdelávaní a odbornej príprave.“

Názov projektu: Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania dospelých (NC ALA SK) Číslo projektu: ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA-1051504