Základné zručnosti

Zdravotná gramotnosť

Zdravotná gramotnosť sú znalosti a kompetencie súvisiace so zdravím. Sú potrebné na to, aby sa jednotlivec mohol starať o svoju fyzickú a duševnú pohodu, ako aj o ľudí vo svojom okolí. Patrí sem kritický prístup a pochopenie toho, čo predstavuje zdravý životný štýl, ako každodenné rozhodnutia ovplyvňujú zdravie a schopnosť vytvárať a udržiavať životný štýl, ktorý má pozitívny vplyv na zdravie. Zručnosti v oblasti zdravia zahŕňajú aj porozumenie základným informáciám o zdraví (napr. lieky, balenie potravín) a znalosť toho, ako získať prístup k informáciám a využívať zdravotnícke služby.