Základné zručnosti

Študijná návšteva v Rakúsku mala úspech

„Dobre nastavený systém riadenia kvality poskytovania vzdelávania a poradenstva, ktorý je zastrešený štátnou inštitúciou, je v celom systéme podstatným prvkom.“ Aj to je jeden zo záverov študijnej návštevy v rakúskej organizácii Geschäftsstelle Erwachsenenbildung vo Viedni, ktorej sa zúčastnili členovia Národnej siete pre základné zručnosti a na podporu implementácie európskej iniciatívy Cesty zvyšovania zručností.

Ak vás zaujíma téma rozvoja základných zručností a ako ju riešia napríklad v susednom Rakúsku, viac sa dočítate v správe zo študijnej návštevy.