Základné zručnosti

Národný koordinátor naplno rozbehol svoje aktivity

Európska komisia iniciovala vznik národných koordinátorov Európskeho programu vzdelávania dospelých s cieľom zaistiť a posilniť efektívnu kooperáciu všetkých relevantných partnerov z oblasti vzdelávania dospelých a celoživotného poradenstva, ako aj nastaviť koherentné politiky na zníženie počtu nízko kvalifikovaných osôb a podporiť účasť na VD.

Aktivity Národného koordinátora programu vzdelávania dospelých na Slovensku, ktoré koordinuje Štátny inštitút odborného vzdelávania, sú zamerané na propagovanie vzdelávania dospelých a podporovanie jeho ďalšieho rozvoja; návrhy opatrení na systémovej úrovni, a vytváranie podmienok pre spoluprácu aktérov pôsobiacich vo vzdelávaní dospelých.

Podpora týchto aktivít je naliehavá najmä v súvislosti s nízkou účasťou Slovákov a Sloveniek na vzdelávaní v dospelosti (4,8 % v roku 2021, zdroj Eurostat).

VIAC V TLAČOVEJ SPRÁVE