Základné zručnosti

Jesenné termíny okrúhlych stolov

V mesiacoch september a október organizujeme posledné tri okrúhle stoly na tému zručnosti pre život. Naďalej mapujeme ponuku vzdelávacích možností a poskytovateľov neformálneho vzdelávania pre dospelých s cieľom lepšieho nastavenia verejných politík.

Životné zručnosti na účely nášho prieskumu predstavujú:

  • digitálne zručnosti,
  • mediálna gramotnosť a kritické myslenie,
  • občianske zručnosti,
  • finančná gramotnosť,
  • environmentálna gramotnosť,
  • zdravotná gramotnosť.

SPRIEVODNÉ INFO

Termíny okrúhlych stolov:

21. 09. 2022 o 10:00 hod., OZ Lifestarter, Šrobárová 6, Trnava

23. 09. 2022 o 13:00 hod., Vedecký park UK, Ilkovičova 8, Bratislava

05. 10. 2022 o 10:00 hod., ŠIOV, Stromová 9, Bratislava -> Registrácia