Základné zručnosti

Ďalší termín kurzu na podporu rozvoja základných zručností

  1. mája 2023 sa koná ďalší kurz na podporu rozvoja základných zručností. Cieľom je budovanie kapacít aktérov vo vzdelávaní dospelých, ktorí vo svojej práci riešia problémy s úrovňou základných zručností občanov na Slovensku. Prostredníctvom interaktívnych prezentácií, diskusií, ako aj príkladov dobrej praxe sa spoločne oboznámime s kľúčovými témami v tejto oblasti. Tento termín kurzu je zameraný predovšetkým na zástupcov tretieho sektora.

POZVÁNKA