Základné zručnosti

Konferencia „Podpora rozvoja zručností v meniacom sa svete“

Národná konferencia s názvom „Podpora zručností pre život v meniacom sa svete“, ktorá sa konala 6. júna 2023 v Bratislave, bola jedným z príspevkov Štátneho inštitútu odborného vzdelávania k Európskemu roku zručností. Podujatie sa v rámci širšej témy rozvoja zručností venovalo špecifickej oblasti zručností pre život. Čo to sú, prečo a ako by sa mali u dospelej populácie posilňovať, prezentovali viacerí slovenskí a zahraniční prednášajúci a účastníci konferencie o nich diskutovali. Priestor bol venovaný aj prezentácii výsledkov práce národných koordinátorov európskeho programu vo vzdelávaní dospelých vo viacerých krajinách EÚ vrátane Slovenska, ktorí sú zapojení do tematického klastra Zručnosti pre život.

Viac sa o konferencii dočítate na osobitnej stránke konferencie