Základné zručnosti

Študijná návšteva v Holandsku

Koncom novembra 2023 dve zástupkyne úseku celoživotného vzdelávania ŠIOV a dve zástupkyne partnerských organizácií zo Slovenska – Úrad splnomocnenca vlády a Mareena navštívili holandské ministerstvo školstva, nadáciu Stichting Lezen en Schrijven a miestnu knižnicu Bibliotheek aan de Vliet. Program ich študijnej návštevy bol zameraný na tému gramotnosti a rozvoja základných zručností u dospelých. Cieľom návštevy bola výmena skúseností a hľadanie inšpiratívnych vzorov. Ak vás téma zaujíma, viac sa dočítate v správe zo študijnej návštevy.

SPRÁVA