Základné zručnosti

Čo robil Národný koordinátor Európskeho programu vo vzdelávaní dospelých na Slovensku v roku 2023?

V roku 2023 sme v tíme národného koordinátora nezaháľali. Záver roka nám dáva príležitosť obzrieť sa za seba, vyhodnotiť úspechy a tiež pretrvávajúce výzvy, s ktorými sa chceme popasovať v nasledujúcom projektovom období. Dnes Vám ponúkame stručný prehľad zrealizovaných aktivít.

Vo februári sme obnovili činnosť Národnej siete pre základné zručnosti a na podporu implementácie iniciatívy Cesty zvyšovania zručností. Počas pracovných stretnutí sme  sa sústredili na zámery MŠVVaŠ SR v oblasti podpory základných zručností dospelých a diskutovali sme o pripravovaných výzvach v rámci Programu Slovensko.

S cieľom propagovať vzdelávanie dospelých a celoživotné vzdelávanie na Slovensku sme na jar pripravili infokampaň s názvom Nikdy nie je neskoro! Išlo o komunikáciu so širokou verejnosťou prostredníctvom rozhlasu, online médií a videospotov, v ktorých zaujímavé osobnosti rozprávali svoj príbeh a ukázali, prečo je celoživotné vzdelávanie dôležité v živote každého z nás.

Identifikovali sme potrebu organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú alebo plánujú pôsobiť v oblasti rozvoja základných zručností, budovať svoje kapacity. Preto sme pre ne pripravili v marci a máji prezenčný kurz na tému rozvoja základných zručností. Teší nás, že ohlas účastníkov bol veľmi pozitívny.

Pred letnou prestávkou sme v júni zorganizovali medzinárodnú konferenciu s názvom „Podpora rozvoja zručností pre život v meniacom sa svete”. Bola jedným z príspevkov ŠIOV-u k Európskemu roku zručností. Na konferenciu nadviazalo stretnutie so zahraničnými kolegami v rámci tematického klastra Skills for Life. Na tému zručnosti pre život sme vypracovali národnú mapovaciu správu, ktorá zahŕňa aj výsledky ôsmich regionálnych okrúhlych stolov.

Aktívni sme boli nielen doma, ale aj v zahraničí. Zúčastnili sme sa pracovného stretnutia typu peer learning v Helsinkách, kde spolu so skupinou národných koordinátorov z iných krajín riešili tému, ako posilniť a podporiť účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní. Výmena skúseností a hľadanie inšpiratívnych vzorov boli cieľom študijnej návštevy v holandskom ministerstve školstva a nadácii Stichting Lezen en Schrijven, kde sme sa zaoberali témou základných zručností.

Počas roka sme nechýbali v stánkoch v rámci Dňa Európy, Festivalu Pohoda v Trenčíne, na Festivale zručností a na Dni peňazí NBS v Bratislave. Poslednou akciou v roku 2023 bola záverečná konferencia v spolupráci s tímom EPALE Slovensko, kde sa odovzdávala cena MŠVVaŠ SR za rozvoj celoživotného vzdelávania a diskutovala téma úlohy neformálneho vzdelávania v rozvoji zručností u dospelých.

Od januára nám začína nové projektové obdobie na roky 2024-2025. O aktuálnych podujatiach a ostatných aktivitách budeme aj v budúcom roku informovať v tomto newslettri a na sociálnych sieťach. Držte nám palce!