Základné zručnosti

E-časopis EPALE: Posilňovanie životných zručností v EÚ

Prečítajte si špeciálne vydanie e-časopisu EPALE, ktoré predstavuje aktivity národných koordinátorov európskeho programu vo vzdelávaní dospelých z Belgicka, Estónska, Fínska, Nemecka, Maďarska, Lotyšska, Holandska a Slovenska. V rokoch 2022 – 2023 sa v rámci európskej siete národných koordinátorov spojili do tematického klastra s názvom Zručnosti pre život a cielene rozvíjali svoju činnosť v rovnomennej oblasti.

Viac informácií nájdete v článku na platforme EPALE.