Základné zručnosti

Otvárame kurz na podporu rozvoja základných zručností

V roku 2023 pokračuje národný koordinátor s ďalšou zo svojich aktivít, a to organizovaním kurzov na podporu rozvoja základných zručností. Cieľom je budovanie kapacít aktérov vo vzdelávaní dospelých, ktorí vo svojej práci riešia problémy s úrovňou základných zručností občanov na Slovensku. Prostredníctvom interaktívnych prezentácií, diskusií, ako aj príkladov dobrej praxe sa spoločne oboznámime s kľúčovými témami v tejto oblasti. Prvý termín kurzu 21. marca 2023 je zameraný predovšetkým na zástupcov verejnej správy, ďalšie cieľové skupiny uvítame v nasledujúcom termíne.