Nezaradené

Záverečná konferencia BLUESS – tlačová správa a prezentácie

Dňa 23. 3. 2021 sa konala záverečná konferencia projektu BLUESS – Plán rozvoja základných zručností na Slovensku, ktorej hlavnou témou bola podpora rozvoja základných zručností u nízkokvalifikovaných dospelých. Projekt koordinoval Štátny inštitút odborného vzdelávania v úzkej spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ďalšími slovenskými a zahraničnými partnermi. Tlačovú správu nájdete tu …

Záverečná konferencia BLUESS – tlačová správa a prezentácie Čítajte viac »

Záverečná konferencia BLUESS

Cesty k efektívnej podpore základných zručností u dospelých 23. 03. 2021 10:00 – 15:00 Odbor európskych politík/ŠIOV vás pozýva na záverečnú konferenciu projektu BLUESS, ktorá bude zameraná na predstavenie výstupov projektu, ako aj na prezentáciu súčasnej situácie v oblasti rozvoja základných zručností nízkokvalifikovaných. Súčasťou konferencie bude aj okrúhly stôl: Pilotné programy pre podporu základných zručností dospelých a spolupráca …

Záverečná konferencia BLUESS Čítajte viac »

Cesty k efektívnej podpore základných zručností

Radi by sme Vás pozvali na záverečnú konferenciu projektu BLUESS – Cesty k efektívnej podpore základných zručností, ktorá bude prebiehať : 23. 03. 2021 od 10:00 – 14:30 online. O ďalších podrobnostiach konferencie Vás budeme informovať, zatiaľ Vás poprosíme zarezervovať si tento dátum.

Zmena termínu Okrúhleho stola / BLUESS

Chceli by sme vás informovať, o zmene termínu organizovania Okrúhleho stola/BLUESS, pôvodne plánovaného na 29. 1. 2021. Dôvodom zmeny je neúčasť 1 experta zo zahraničia a keďže sme pre vás chceli zaistiť čo najširšiu škálu názorov, rozhodli sme sa, že toto podujatie zrealizujeme v rámci záverečnej konferencie projektu BLUESS, ktorú plánujeme zorganizovať 23. 3. 2021. O detailoch vás …

Zmena termínu Okrúhleho stola / BLUESS Čítajte viac »

Okrúhly stôl v januári 2021

V rámci realizácie projektu BLUESS  plánujeme do konca januára 2021 zorganizovať virtuálny  okrúhly stôl s odborníkmi. Po zohľadnení  situácie v oblasti vzdelávania dospelých na Slovensku  a potrieb v tejto oblasti sme sa rozhodli, že témou bude  Medzirezortná spolupráca – efektívny nástroj na podporu implementácie politík v oblasti základných zručností. Dôvod, prečo sme sa rozhodli pre túto tému, …

Okrúhly stôl v januári 2021 Čítajte viac »

Druhé online stretnutie interných lektorov

Aktuálne v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravujeme druhé  on-line stretnutie interných lektorov v rámci prípravy nástroja na hodnotenie základných zručností nízko kvalifikovaných dospelých  v termíne 13.1. 2021 v čase od 9,00 – 12,00 a  13,00 – 15,00. Pôjde o pokračovanie prezentácie nástroja na hodnotenie základných zručností v oblasti digitálnej gramotnosti a následnú prípravu interných lektorov na školenie odborných poradcov na …

Druhé online stretnutie interných lektorov Čítajte viac »

Virtuálna študijná návšteva Írska

V novembri sme v spolupráci s našou partnerskou organizácio AONTAS|National Adult Learning Organisation, Dublin zorganizovali 2 virtuálne študijné návštevy s írskymi organizáciami: SOLAS a Donegal Education and Training Board.   V priebehu 2 dní sme sa zaoberali nasledujúcimi témami: 26. novembra nám organizácia SOLAS prezentovala:  Developing a National FET Strategy ( Rozvoj národnej stratégie ďalšieho vzdelávania …

Virtuálna študijná návšteva Írska Čítajte viac »

Školenie odborných poradcov z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

V dňoch 9. a 10.12.2020 prebiehalo v rámci projektu BLUESS celodenné školenie odborných poradcov z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z celého Slovenska. Školenie sa týkalo nástroja na hodnotenie základných zručností a viedlo ho Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Na školení bol predstavený Manuál k hodnoteniu …

Školenie odborných poradcov z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Čítajte viac »

Virtuálna študijná návšteva Holandska

Dňa 2.12.2020 sa v rámci projektu BLUESS uskutočnila virtuálna študijná návšteva organizácií, ktoré sa zaoberajú základnými zručnosťami v Holandsku. Navštívili sme tri organizácie a to: Holandské Ministerstvo vzdelávania Mimovládnu organizáciu pre čítanie a písanie – Reading and Writing Foundation Organizáciu LeerWerkLoket Holanďania si kladú otázku: ako pretrhnúť začarovaný kruh nízkej gramotnosti v rodinách a spoločnosti? Nízke zručnosti v oblasti čitateľskej, matematickej …

Virtuálna študijná návšteva Holandska Čítajte viac »