Virtuálna študijná návšteva Írska

V novembri sme v spolupráci s našou partnerskou organizácio AONTAS|National Adult Learning Organisation, Dublin zorganizovali 2 virtuálne študijné návštevy s írskymi organizáciami: SOLAS a Donegal Education and Training Board.

 

V priebehu 2 dní sme sa zaoberali nasledujúcimi témami: 26. novembra nám organizácia SOLAS prezentovala:  Developing a National FET Strategy ( Rozvoj národnej stratégie ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy) , Aoife Walshe . Pani Walshe sa vo svojej prezentácii zamerala na proces rozvoja národnej stratégie v celoživotnom vzdelávaní a príprave, ktorú ako poverená organizácie Ministerstvom školstva začali realizovať od roku 2014. Vysvetlili nám ako fungoval systém konzultácií s odborníkmi v oblasti CZV, či už formálneho alebo neformálneho vzdelávania, procesy na ktoré sa zameriavali, ako aj definovanie priorít stratégie: zručnosti, cesty, inklúzia. Počas konzultácií s odborníkmi sa zameriavali na tieto definované oblasti: podpora vytvárania pracovných miest, aktívna inklúzia, cesty vzdelávania, celoživotné vzdelávanie a príprava a zvyšovanie zručností na pracovisku, nové modely poskytovania a zameranie sa na medzery v kľúčových zručnostiach. Viac informácií nájdete TU.

 

Nasledujúci deň  27. novembra inštitúcia Donegal Education and Training Board, v zastúpení Martina Needham, prezentovala tému: Implementing FET Frameworks (Implementácia rámca ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy. Prezentácia bola hlavne zameraná na vysvetlenie celkového systému poskytovania ďalšieho vzdelávania a ako aj typu kurzov, ktoré svojim klientom poskytujú v centrách naprieč krajinou, priamo v komunitách, kde ich klienti aj žijú. Veľký dôraz sa popritom kladie na sociálnu inklúziu, s čím je prepojená nielen dostupnosť vzdelávania, ale aj tréningových materiálov. Účastníkov študijnej návštevy veľmi zaujal tzv. Skill check, ktorým si prejdú klienti pred tréningom a na základe ktorého sa dá určiť ich úroveň, s ktorou potom pracujú ďalej.

Veľkú pozornosť venujú aj propagovaniu svojich aktivít, kde využívajú viacero metód cez kampane, po články v novinách a výpovede samotných účastníkov.

Nezabúdajú ani na dôležitosť udržiavania neustáleho kontaktu so zamestnávateľmi, spoločne s ktorými definujú potreby na trhu práce, ktoré následne ovplyvňujú obsahové naplnenie ich kurzov. Viac informácií nájdete TU.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *