Okrúhly stôl v januári 2021

V rámci realizácie projektu BLUESS  plánujeme do konca januára 2021 zorganizovať virtuálny  okrúhly stôl s odborníkmi. Po zohľadnení  situácie v oblasti vzdelávania dospelých na Slovensku  a potrieb v tejto oblasti sme sa rozhodli, že témou bude  Medzirezortná spolupráca – efektívny nástroj na podporu implementácie politík v oblasti základných zručností.

Dôvod, prečo sme sa rozhodli pre túto tému, je ten, že na jednej strane je v našich podmienkach zásadnou témou snažiť sa ovplyvňovať tvorbu politiky v oblasti vzdelávania dospelých, najmä pri práci s ľuďmi s nízkou kvalifikáciou, a na druhej strane tento  formát pri  účasti odborníkov zo zahraničia môže byť vzájomne prospešný.

Základné zručnosti ako oblasť vzdelávania dospelých vyžadujúce si podporu verejného financovania sú na Slovensku relatívne novou tematickou oblasťou. Štrukturálne problémy na trhu práce s vysokou mierou nezamestnanosti dominovali v politickom priestore od deväťdesiatych rokov, a preto neprekvapuje, že politiky a nástroje vyvinuté na začiatku roku 2000 s niektorými prvkami vzdelávania dospelých boli silne zamerané na dopyt po pracovnej sile s programami ponúkajúcimi rekvalifikačné školenia pre registrovaných nezamestnaných.

Politiky, ktoré sa snažia systematicky podporovať vzdelávanie dospelých s nízkou kvalifikáciou, sa na Slovensku v posledných desaťročiach prechodu z centrálne plánovaného systému nevypracovali. Slovensko sa zaoberá vysokou mierou nezamestnanosti od svojich prvých rokov postsocialistickej éry v deväťdesiatych rokoch. Slovensko malo zároveň vysoký podiel dospelých s minimálne stredoškolským vzdelaním a následne jedného z najnižších podielov obyvateľstva so vzdelaním pod úrovňou ISCED 2, to znamená tých, ktorí nedokončili druhý stupeň základnej školy. Nezamestnanosť je prioritným problémom, dopyt a potreba verejnej podpory vzdelávania dospelých sa chápu v súvislosti s okamžitou zamestnateľnosťou. Štrukturálne zmeny spojené s ekonomickým prechodom znamenali zvýšenú potrebu rekvalifikácie.

Explicitné zameranie na politiky vzdelávania dospelých na Slovensku je dosť slabé a motivované iniciatívou EÚ v tejto oblasti.

Dúfame, že počas diskusie za okrúhlym stolom s našimi odborníkmi a zahraničnými odborníkmi dokážeme presnejšie a efektívnejšie formulovať iniciatívu vo vzdelávaní dospelých, ktorá môže ovplyvniť tvorbu politiky v skutočne dôležitej rozvojovej oblasti.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *