Základné zručnosti

„Cieľom akčného plánu Európskeho piliera sociálnych práv (Európska komisia, 2021) je dosiahnuť do roku 2030,  aby sa 60 % dospelých každoročne zúčastňovalo na vzdelávaní a odbornej príprave.“